Үйлчилгээний нөхцөл

Хэрэглэгч нь бүтээгдэхүүнийг хүлээн авахдаа бичиг баримтаа (иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах бусад баримт бичгүүд) хүргэлтийн ажилтанд үзүүлж, захиалсан бүтээгдэхүүний өнгө, загвар зөв эсэх, хэмжээ нь бүрэн таарч буй эсэх, бүрэн ажиллагаатай байгаа эсэхийг шалгаж авна.

“Italian Luxury Brands”-ийн бүтээгдэхүүн захиалгын тээвэрлэлтийг мэргэжлийн байгууллага хариуцаж гүйцэтгэх тул захиалсан бүтээгдэхүүн гэмтэлтэй ирсэн тохиолдолд  нөхцөлийн 7.4-д заасны  дагуу арга хэмжээ авна.

Шүүлт Цэс 0 0
Top