БАРАА БУЦААХ, СОЛИХ

Нэг: хэрэглэгч нь дараах тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг солиулах боломжтой. Үүнд:

  • Захиалсан бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах үед захиалсан размераас өөр эсхүл “Italian Luxury Brands”-д заасан размерын хүснэгтээс зөрсөн тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг зөв размераар солиулах эрхтэй;
  • Үйлдвэрийн гэмтэлтэй бүтээгдэхүүн хүргэгдсэн тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүнийг ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээр солиулж, хүргүүлэн авах эрхтэй;
  • Бүтээгдэхүүнийг үзэж шалгах боломжгүй нөхцөл байдалтай үед Хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээж авах бөгөөд ийнхүү хүлээн авснаас хойш цагаас хойш 24 цагийн дотор солиулж авах эрхтэй 

Хоёр: хэрэглэгч та худалдан авалт хийхдээ анхааралтай хандана уу. Дараах тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг солиулах, буцаах боломжгүй. Үүнд:

  • Бүтээгдэхүүнийг өмсөж хэрэглэсэн, гэмтээсэн, ашигласан, шошго болон сав баглаа боодлыг гэмтээсэн (салгасан);
  • Бүтээгдэхүүнийг өмсөж үзэхдээ гэмтэл учруулсан, бохирдуулсан, хэрэглээний бусад үнэр шингээсэн болон анх хүлээлгэн өгсөн шинж чанарыг алдагдуулсан;
  • Бүтээгдэхүүнийг 24 цагаас дээш хугацаагаар хадгалсан;
  • Гутал өмсөж үзэхдээ улыг нь гэмтээгээгүй байх, гутлын хайрцгийг мөн гэмтээхгүй байхыг анхаарна уу;
Шүүлт Цэс 0 0
Top